Liity jäseneksi

Tule mukaan Edtech Finlandin toimintaan!

Olemme oppimisteknologia-alan yhdistys. Ajamme jäsenyritystemme etua ja edistämme koko toimialan kehitystä. Hae jäseneksi täyttämällä jäsenhakemus. Mikäli haet kannatusjäseneksi, käytä samaa lomaketta. Olemme henkilöhtaisesti yhteydessä käsiteltyämme hakemuksen.

Mitä asioita yhdistys edistää?

Yhdistys on Oppimisteknologian alan toimialayhteisö ja sen tarkoituksena on edustaa yhteisöönsä kuuluvia yrityksiä sekä valvoa niiden yhteisiä etuja.

  • toimimalla jäsenistönsä ja alan muiden toimijoiden yhteistyön ja toiminnan kehittämisen paikkana
  • valvomalla Oppimisteknologian toimialan etuja tavoitteena alan toimintaedellytysten parantaminen
  • antamalla viranomaisille lausuntoja oppimista ja oppimisteknologia-alaa koskevissa kysymyksissä
  • opastamalla ja neuvomalla yhteisönsä yrityksiä niiden asioidessa viranomaisten kanssa huomioimalla alan erityispiirteet
  • edistämällä jäsentensä kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä sekä toimintaa tarjoamalla niille palveluja mm. yhteisten näyttelypaikkojen, koulutusten, selvitysten ja tilastojen muodossa
  • edistämällä viestinnällä toimialan, yritysten ja yhdistyksen tunnettuutta

Ketkä voivat liittyä jäseneksi?

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

  • Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään hyvämaineisiksi tunnettuja suomalaisia oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka harjoittavat Oppimisteknologian alaan liittyvää liiketoimintaa ja joilla on y-tunnus.
  • Kannatusjäseneksi hyväksytään oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä hyvämaineisia henkilöitä, jotka haluavat tukea Yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenyys on tarkoitettu ennen kaikkea toimialan ulkopuolisille tahoille.

Keitä yhdistyksen varsinaisiin jäseniin jo kuuluu?

Yhdistyksen jäseniä ovat (17.8.2020)

Qridi Oy, Education Alliance Finland, Kide Science, Visuon/Visumo Oy, Promentor Solutions Oy, Playvation Ltd (Moomin Language School), Eduhub Oy/Freeed, SMART Internationalization Oy, Lentävä Liitutaulu oy, Mehackit, Mobirox Oy, Eduten Oy, HelsinkiNYC International Oy / TinyApp, Utelias Technologies Oy, The Mighty United Oy, School Day Helsinki Oy, Happia Oy, Four Ferries Oy, Education House Finland OY, Typing Master Finland Oy, Claned, TeacherGaming LLC, Educraftor, New Nordic School, Century Moose Oy (Kindiedays), Nordic Innovation House Singapore, xEdu Accelerator, Fun Academy, Tuudo, Dikaios Oy, Code School Finland, Oy Frank Students Ab

Mitä jäsenedut ovat?

Yhdistyksen toiminnan muodot, jäsenedut ja -palvelut muotoutuvat jäsenten tarpeiden mukaan. Jäsenenä pääset vaikuttamaan sekä rakentamaan yhteistä toimintaamme. Jäsenhakemuslomakkeella voitte kertoa, millaisesta tuesta yrityksenne hyötyisi eniten. Jäsenetuja ovat mm.

  • Osallistuminen alan tapahtumiin edullisemmin yhdistyksen osastolla
    • Educa 2020
  • Jäsenten tarpeista nousevat sparrailuverkostot
    • Kansainvälisen myynnin sparrailuryhmä
  • Jäsenkokoukset ja täsmäkoulutukset kiinnostavimpien ajankohtaisaiheiden ympärillä
    • Liiketoiminnan kehittäminen, rahoitus, jne.
  • Alan kehityksen seuraaminen ja tietopalveluiden kehittäminen jäsenten tarpeisiin
    • Toimialakartoitus suunnitteilla
  • Verkostoituminen Suomessa ja kansainvälisesti
    • Yhdistyksen kautta European Edtech Alliancen jäsenyys
    • Yhteistyö muiden maaorganisaatioiden kanssa kuten Swedish Edtech Industry, Oslo Edtech, Edtech Denmark, Nordic EdTech Forum N8 

Kuinka jäsenmaksu määräytyy?

Yhdistyksen kokous päättää jäsen- ja liittymismaksuista ja niiden perusteista. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkiminen. Jäsenmaksu määräytyy jäsenyrityksen edellisen vahvistetun kokonaisliikevaihdon mukaan. Maksut vuodelle 2020 ovat:

Liikevaihto: vuosijäsenmaksu
0 – 100 K€: 200 €
101 – 300 K€: 220 €
301 – 500 K€: 270 €
501 – 1 000 K€: 320 €
1 001 – 3 000 K€: 460 €
3 001 – 8 000 K€: 590 €
8 001 – 24 000 K€: 800 €
> 24 001 K€: Neuvotellaan erikseen

Kannatusjäsenet (muu ala)
yksittäiset henkilöt: 200 €
yhteisöt: 800 €