Become a member

Join us at Edtech Finland association!

We are an association in the field of Edtech. We pursue the interests of our member companies and promote the development of the entire industry. Apply for membership by filling out the membership application. If you are applying to become a sponsor, use the same form. We will personally contact you after processing your application.

Liity Edtech Finlandin jäseneksi!

Olemme suomen suurin oppimisteknologia-alan yhdistys. Ajamme jäsenyritystemme etua ja edistämme koko toimialan kehitystä. Voit hakea jäseneksi täyttämällä jäsenhakemuksen sivun alareunasta. Mikäli haet kannatusjäseneksi, käytä samaa lomaketta.

Jos sinulla on kysymyksiä toiminnastamme, ota rohkeasti yhteyttä!

Benefits of membership | Jäsenyyden hyödyt

The activities and services of the association reflect to the needs of the members. As a member, you can influence and build our joint activities. Use the membership application form to tell us what kind of support your company would benefit the most. Benefits include e.g.

  • Collaborative participation in industry events
   • Educa 2020
  • Participation in the sparring networks emerging from the needs of members
   • International sales sparring group
  • Member meetings and specific trainings around the most interesting current topics
   • Business development, financing, etc.
  • Monitoring the development of the industry and developing information services for the needs of members
   • Industry survey in the summer 2020
  • Networking in Finland and internationally
   • Through the association you will get a membership in the European Edtech Alliance
   • Cooperation with other country organizations such as Swedish Edtech Industry, Oslo Edtech, Edtech Denmark, Nordic EdTech Forum N8

Yhdistyksen toiminnan muodot, jäsenedut ja -palvelut muotoutuvat jäsenten tarpeiden mukaan. Jäsenenä pääset vaikuttamaan sekä rakentamaan yhteistä toimintaamme. Jäsenhakemuslomakkeella voitte kertoa, millaisesta tuesta yrityksenne hyötyisi eniten. Jäsenetuja ovat mm.

  • Osallistuminen alan tapahtumiin edullisemmin yhdistyksen osastolla
   • Educa 2020
  • Jäsenten tarpeista nousevat sparrailuverkostot
   • Kansainvälisen myynnin sparrailuryhmä
  • Jäsenkokoukset ja täsmäkoulutukset kiinnostavimpien ajankohtaisaiheiden ympärillä
   • Liiketoiminnan kehittäminen, rahoitus, jne.
  • Alan kehityksen seuraaminen ja tietopalveluiden kehittäminen jäsenten tarpeisiin
   • Toimialakartoitus suunnitteilla
  • Verkostoituminen Suomessa ja kansainvälisesti
   • Yhdistyksen kautta European Edtech Alliancen jäsenyys
   • Yhteistyö muiden maaorganisaatioiden kanssa kuten Swedish Edtech Industry, Oslo Edtech, Edtech Denmark, Nordic EdTech Forum N8 

Edtech Finland is an industry association in the field of education technology and its purpose is to represent the companies belonging to its community and to lobby for their common interests.

 • acting as a place for cooperation and development of the activities of its members and other actors in the field
 • monitoring the interests of the Learning and Education Technology industry with the aim of improving the operating conditions of the industry
 • providing insights to the authorities on issues in the field of learning and learning technologies
 • guiding and advising companies in their communities when dealing with public authorities, taking into account the specificities of the sector
 • promoting the growth, profitability and internationalization of its members as well as operations by providing them with services e.g. in the form of joint venues, training, surveys and statistics
 • promoting the awareness of the industry, companies and the association through communication

Yhdistys on Oppimisteknologian alan toimialayhteisö ja sen tarkoituksena on edustaa yhteisöönsä kuuluvia yrityksiä sekä valvoa niiden yhteisiä etuja.

 • toimimalla jäsenistönsä ja alan muiden toimijoiden yhteistyön ja toiminnan kehittämisen paikkana
 • valvomalla Oppimisteknologian toimialan etuja tavoitteena alan toimintaedellytysten parantaminen
 • antamalla viranomaisille lausuntoja oppimista ja oppimisteknologia-alaa koskevissa kysymyksissä
 • opastamalla ja neuvomalla yhteisönsä yrityksiä niiden asioidessa viranomaisten kanssa huomioimalla alan erityispiirteet
 • edistämällä jäsentensä kasvua, kannattavuutta ja kansainvälistymistä sekä toimintaa tarjoamalla niille palveluja mm. yhteisten näyttelypaikkojen, koulutusten, selvitysten ja tilastojen muodossa
 • edistämällä viestinnällä toimialan, yritysten ja yhdistyksen tunnettuutta

Our member organisations are | Yhdistyksen jäseniä ovat (2021 / 08)

10Monkeys.com
3DBear Oy
Annie Advisor Oy
Century Moose Oy (Kindiedays)
Claned
Code School Finland
Dikaios Oy
Education Alliance Finland
Education House Finland OY
Educraftor
Eduhub Oy / Freeed
Eduten Oy
Four Ferries Oy
Frank Students Oy Ab
Fun Academy
GraphoGame
Haituva Innovations Oy
Happia Oy
Helsinki International Schools Group Oy
HelsinkiNYC International Oy / TinyApp
ILT Oppiminen OY
Kide Science
Language Clubhouse Oy
Lentävä Liitutaulu oy / Seppo
Loru Games
Mafy Oy
Mehackit
Mobirox Oy
New Nordic School
Nolwenture Oy
Nordic Simulators Oy
Playvation Ltd
Promentor Solutions Oy
Qridi Oy
Rastor-instituutti
Reactored (Rouhia Oy)
Reaktor Education c/o Reaktor Innovations Oy
School Day Helsinki Oy
SMART Internationalization Oy
SumoApps Oy
TCD Consulting and Research Oy
TeacherGaming
TechClass Oy
The Mighty United Oy
Tuudo
Typing Master Finland Oy
Utelias Technologies Oy
Valmennustiimi Eximia Oy
Visuon / Visumo Oy
XEdu
YH Training Oy

The association may have full members and supporting members.

 • Finnish legal entities known to be of good repute, which conduct business related to the field of Education Technology and have a Finnish business ID, are accepted as full members.
 • Legal entities as well as reputable persons who wish to support the purpose and activities of the Association are accepted as supporting members. Supporting membership is primarily intended for parties outside the industry.

Yhdistyksellä voi olla varsinaisia jäseniä ja kannatusjäseniä.

 • Varsinaisiksi jäseniksi hyväksytään hyvämaineisiksi tunnettuja suomalaisia oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka harjoittavat Oppimisteknologian alaan liittyvää liiketoimintaa ja joilla on y-tunnus.
 • Kannatusjäseneksi hyväksytään oikeuskelpoisia yhteisöjä sekä hyvämaineisia henkilöitä, jotka haluavat tukea Yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa. Kannatusjäsenyys on tarkoitettu ennen kaikkea toimialan ulkopuolisille tahoille.

Yhdistyksen kokous päättää jäsen- ja liittymismaksuista ja niiden perusteista. Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun taloudellisen hyödyn hankkiminen. Jäsenmaksu määräytyy jäsenyrityksen edellisen vahvistetun kokonaisliikevaihdon mukaan ja se laskutetaan 12 kk välein.

The annual meeting decides on the membership and membership fees. The purpose of the association is not to make a profit or other financial benefit. The membership fee is determined according to the previous confirmed total turnover of the member company. The fee is billed every 12 months.

 

Vuosijäsenmaksut I Annual membership fees

Varsinaiset jäsenet (liikevaihdon mukaan) I Actual members (based on annual revenue):
0 – 100 K€: 200 €
101 – 300 K€: 220 €
301 – 500 K€: 270 €
501 – 1 000 K€: 320 €
1 001 – 3 000 K€: 460 €
3 001 – 8 000 K€: 590 €
8 001 – 24 000 K€: 800 €
> 24 001 K€: Neuvotellaan erikseen I To be discussed

Partner-jäsenet (korporaatiot) I Partner members (corporations)
5 000 €

Kannatusjäsenet (muu ala) I Sponsoring members (from other industry)
yksittäiset henkilöt I Individuals: 200 €
yhteisöt I Organisations: 800 €

Contact information

Heini Karppinen, Chair

heini (@) edtechfinland.com

+358 40 755 1803

Do you have questions about membership? Leave a message and we will be in touch