What is Edtech Finland?

We are an industry association in the field of educational and learning technology. We pursue the interests of our member companies and promote the development of the entire industry.

Edtech is a fast growing industry

Educational and Learning technology is a new but fast-growing business area in the world. The size of the global Edtech market is already in the same range as the Finnish state budget. In addition, the sector is growing by more than 20% a year in terms of corporate turnover.

Most of the approximately 300 Finnish Edtech companies are still small, but our desire to grow is high. Together, we have an excellent opportunity to make Finland a pioneer in the field of Edtech.

 

Edtech Finland is a key player in the industry

The Edtech Finland industry association (Oppimisteknologia ry) was founded by twenty experienced influencers in May 2019. All Finnish companies in the field are warmly welcome to join!

The goal is to make Edtech Finland a key player in the industry which, together with its partners, can offer help to member companies, e.g. in business development, international sales development, enabling the growth and visibility of the industry alongside public actors.

Mikä on Edtech Finland?

Olemme oppimisteknologia-alan yhdistys. Ajamme jäsenyritystemme etua ja edistämme koko toimialan kehitystä.

Edtech on nopeasti kasvava ala

Oppimis- ja koulutusteknologia on uusi, mutta nopeasti kasvava liiketoiminta-alue maailmassa. Globaalin Edtech-markkinan koko on jo samaa luokkaa Suomen valtion budjetin kanssa. Lisäksi ala kasvaa yritysten liikevaihdolla mitattuna yli 20% vuodessa.

Suurin osa n. 300 suomalaisesta alan yrityksestä on vielä pieniä, mutta kasvuhalukkuutemme on suurta. Yhdessä meillä on erinomainen mahdollisuus tehdä Suomesta edelläkävijämaa oppimis- ja koulutusteknologian alueella.

 

Edtech Finlandista toimialan keskeinen vaikuttaja

Edtech Finland -toimialayhdistyksen (Oppimisteknologia ry) perustivat parikymmentä alan vaikuttajaa toukokuussa 2019. Kaikki suomalaiset alan yritykset ovat lämpimästi tervetulleita mukaan jäseniksi!

Tavoitteena on kasvattaa Edtech Finlandista toimialan keskeinen vaikuttaja, joka voi yhdessä kumppaniensa kanssa tarjota jäsenyrityksille apua mm. liiketoiminnan kehittämisessä, koulutusviennissä ja arvovaltapalveluissa mahdollistaen toimialan kasvun ja näkyvyyden julkisten toimijoiden rinnalla.